MDM

W ofercie posiadamy domy które spełniają warunki MDM!

Czym jest program MDM?

Program MdM (Mieszkanie dla Młodych), to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego domu lub mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi.

„Mieszkanie dla Młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego domu lub mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Zapraszamy na spotkanie, na którym nasz doradca przedstawi szczegóły dotyczące programu.